Повод за гордост: удостоени педагогически специалисти с награди

Екипът на ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив има повод за гордост: Биляна Вълева, на длъжност „Заместник-директор по учебната дейност“ и Любомира Иванова, на длъжност „Учител в начален етап на основнотно образование“ са двамата педагогически специалисти, удостоени с награди от Община Пловдив и Район“Централен“

С Решение № 258, взето с Протокл № 16 от 22.10.2020 г. по случай 1 ноември – Дена на народните будители Биляна Вълева, на длъжност „Заместник-директор по учебната дейност“ е наградена с грамота и парична награда в категорията за млади учители, а Любомира Иванова, на длъжност „Учител в начален етап на основнотно образование“ е удостоена с Почетна значка на град Пловдив.

В чест на 1 ноември – Дена на народните будители, Район „Централен“, Община Пловдив награждава с Грамота Биляна Вълева и Любомира Иванова къто найд-добър учител за 2020 година.