Подготвителна група

През учебната 2015/2016 година полудневна подготвителна група включва 22 деца. Тя е смесена по възрастов състав и обхваща 6-годишни и 5-годишни деца.

Регламентираният образователно-възпитателен процес се осъществява по утвърдена национална Програма за подготвителна група и в съответствие с Наредба №4 от 2000 г. за предучилищното възпитание и подготовка и по одобрени от МОН учебни помагала. Използва се програмната система на издателство „Булвест 2000” – „Здравей, училище!” и „Приказни пътечки”.

Провеждат се задължително регламентирани и задължително нерегламентирани ситуации по девет образователни направления:

–                   Български език и литература

–                   Математика

–                   Природен свят

–                   Социален свят

–                   Музика

–                   Изобразително изкуство

–                   Конструктивно-технически и битови дейности

–                   Физическа култура

–                   Игрова култура и пресъздаване