Пилотен проект към МОН “Изследване на модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”

Уважаеми родители,

Уважаема ученици,

Уважаеми дами господа,

Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив е единственото училище в страната, което реализира модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1) в една палалелка в 4 клас.

В началото на месец април 2020 г., в разгара на интензивно въвеждане на дигитално-подпомогнато обучение от разстояние в цялата страна, стартира Пилотният проект “Изследване на модела на организация на учене и преподаване “Едно към едно” (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”.

За седем училища от градовете Бургас, Пловдив и София, развитието на дигиталната компетентност на учители и ученици е приоритет и успешно работи за качествена промяна в образователната среда.

На тях принадлежи инициативата за проекта, който е официално подкрепен от Министерство на образованието и науката.

Проектът включва изследване на 9 паралелки, 230 ученици и 40 учители, които вече са организирани по модела “Едно към едно” (1:1) – устройство за всеки ученик.

Проектът има две взаимосвързани основни цели:

  1. Да документира, изследва и опише натрупания опит на седемте училища, прилагащи успешно модела “Едно към едно (1:1)” в организацията на образователния процес, и
  2. Да подпомогне българските училища с конкретни психолого-педагогически, методически и организационни насоки относно прилагането на компетентностен модел с помощта на дигитални технологии.

В изследването ще бъдат събрани реални данни за учебен процес, методика, нагласи и компетентности на ученици и учители. Изследването е подкрепено от солиден академичен и технологичен екип, начело с проф. Д-р Галин Цоков, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, екип на Център за творческо обучение и представители на седемте училища, участващи в изследването:

  1. Търговска гимназия, гр. Бургас
  2. АЕГ “Томас Джеферсън”, гр. София
  3. ОУ “Яне Сандански”, гр. Пловдив
  4. СУ “Черноризец Храбър”, гр. Пловдив
  5. ОУ “Екзарх Антим I”, гр. Пловдив
  6. Езикова гимназия “Иван Вазов”, гр. Пловдив
  7. Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ), гр. Пловдив