ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив – Иновативно училище

През м. януари 2019 г. екип от педагогически специалисти от ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, съвместно с директора на училището, разработиха проектно предложение и кандидатстваха за статут на иновативно училище.

Екипът на училището изказва своята благодарност към Обществения съвет, който със своята подкрепа и доверие, направи възможно кандидатстването на училището за статут на иновативно училище.

Днес с гордост Ви съобщаваме, че ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив е включено в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година с проекта „Учене навсякъде по всяко време“Иновативните елементи са предвидени в една паралелка в 1 клас и две паралелки в 5 клас и са свързани с организацията на обучението; образователната среда; методите на преподаване; нов учебен план и учебна програма.

Днес с достойнство и удовлетворение можем да поставим редом до логото на училището и логото за иновативно училище: 

 

В резюме иновацията за 1 клас е: ежедневно ще има по два последователни учебни часа с увеличена продължителност от 5 мин. без почивка между тях по един и същ учебен предмет; обособяване на образователни зони в стаята: Роден език (Български език и литература), Математика, Наука (Околен свят), Изкуства (Музика, Изобразително изкуство), Технологии и предприемачество, Чужд език (Английски език) и оформяне на два къта: за почивка и за експерименти. Утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали, с определена последователност и разпределени по тематични образователни зони; метода МОНТЕСОРИ – прилага се тристъпков урок, съчетан с материали, презентирани от учителя както индивидуално, така и групово.

В резюме иновацията за 5 клас е: креативна класна стая, в която учениците чрез електронни преносими устройства имат възможност за работа в групи, за дискусии и комуникация, за търсене на информация извън учебниците, за създаване и споделяне на съдържание, за творческо представяне на резултатите, за учене навсякъде и по всяко време; проектно-базирано обучение – учениците работят продължителен период от време, за да проучат и да отговорят на автентичен въпрос, проблем или предизвикателство, които са свързани с реалния живот; нова учебна програма за обучение по учебен предмет от областта на глобалното, гражданското и интеркултурното образование в 5 клас в избираемите учебни часове ГАИТ.

Иновациите са свързани и със стратегиите и политиките на Община Пловдив за въвеждане на МОНТЕСОРИ педагогиката в училищното образование и за УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА.

Решение на Министерски съвет за приемане на ОУ „Екзарх Антим I“ в списъка с иновативните училища в България