ОУ „Екзарх Антим I“ град Пловдив беше удостоено с почетен плакет.

През 2019 година Държавната агенция за закрила на детето за втори път организира кампания за присъждане на Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. В рамките на тази кампания ОУ „Екзарх Антим I“ град Пловдив беше удостоено с почетен плакет.
Планирането и осъществяването на различни иновативни инициативи за изграждане и установяване на активна и отговорна, природно-екологична позиция, гражданско самосъзнание и социална ангажираност в учениците бяха високо оценени от експертите на ДАЗД. Инициираните през последните две години от ОУ „Екзарх Антим I“ успешни кампании „Предай лист – спаси дърво“, „Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за друг“ и „Подари книга вместо цвете“, както и активното участие в инициираните от други организации различни доброволчески и дарителски кампании като „Жълти стотинки – деца помагат на деца“, „Капачки за бъдеще“ и „Събирай разделно – спечели приятел“ не останаха незабелязани.
Ръководството на ОУ „Екзарх Антим I“ изказва благодарността си към всички ученици, учители, родители и партньори, които доброволно и добронамерено дариха от времето си и допринесоха с усилията си за постигането на тези успехи. За нас е чест да работим заедно с вас за интелектуалното, емоционалното, социалното и духовно-нравственото развитие на децата!

1

Picture 1 of 3