Отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация на постъпилите заявления в училище за 2020 г.

Уважаеми дами и господа,
Предоставяме на Вашето внимание
Отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация на постъпилите заявления в училище за 2020 г.