Отлично представяне в националното състезание по Български език и литература „Любословие“

На 21.11.2018 година се проведе първи кръг на Националното състезание по български език и литература „Любословие“, организирано от Сдружение на учителите филолози „Любословие”. 

DSC00328

Picture 2 of 5

Целта на състезанието бе да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, проверка на функционалната им грамотност, както и уменията им за създаване на писмен текст по конкретна задача. Форматът за проверка на знанията и уменията на учениците за всеки от класовете бе писмен тест с въпроси от отворен и от затворен тип, а като допълнителен компонент – задача за създаване на текст. Тестовите задачи за първия кръг на състезанието бяха върху преговорен материал от предходната учебна година и върху материала от текущата, който по програма учениците трябва да усвоят до средата на месец ноември 2018 година.

В първи кръг на Националното състезание по български език и литература „Любословие“ от Основно училище „Екзарх Антим I“ участваха 65 ученици от начален етап, които се представиха достойно и доказаха, че заложените знания, умения и отношения в учебната програма по български език и литература за отделните класове не само са отлично усвоени, но и надградени. Класирани и допуснати за участие във  втори кръг са общо 22 ученици, от които петнадесет от първи клас, двама – от втори, трима – от трети и двама от четвърти клас.

Екипът на Основно училище „Екзарх Антим I“ благодари на всички участници за достойното представяне и пожелава на победителите от първи кръг да заемат призови места и на втори кръг, който ще се проведе на 27.02.2019 година.