Организация на учебния ден и местата за обучение за учениците от IV, V, VI и VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Като директор, съвместно с екипа на ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив, се обръщаме към Вас с най-топлите човешки думи на признателност – за доверието, солидарността и уважението, които проявявате към нас в тези дни, в които учебната среда се трансформира в още по-уютна, модерна и привлекателна за нашите ученици!

В резюме Ви поднасям следната информация, касаеща организацията на учебния ден и местата за обучение за учениците от IV, V, VI и VII клас от ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив за периода от 03 юни 2024 г. до края на учебното време за съответния клас за учебната 2023/2024 година:

 1. Начало на учебния ден: 7,30 часа за учениците от ІV до VІІ клас вкл.    

Край на учебния ден: не по-късно от 19,30 часа за всички ученици от ІV до VІІ клас вкл. (с включени учебни часове от раздел А, Б и В от училищния учебен план, часа на класа, часа за организиране и провеждане на спортни дейности, целодневна организация на учебния ден, форми за работа с ученици и др.)

Продължителност на учебните часове, вкл. на дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден: 40 минути.

Почивките между учебните часове са 10 минути, с изключение на почивката между трети и четвърти учебен час, която е с продължителност 20 минути 

Забележка: Дневните режими (графикът на часовете) ще бъдат въведени в електронните дневници на паралелките.

 1. График на часовете в начален етап (ІV клас) 
Часпонеделник – петък
17:30 – 8:10
28:20 – 9:00
9:10  -9:50
410:10 – 10:50
511:00 – 11:40
611:50 – 12:30
 1. Място за провеждане на образователния процес за паралелките от IV клас и групите за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД):
паралелка/групамясто на провеждане
IV а/ГЦОУДОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: малка сграда – ет. 1,  Кабинет № 2/Класна стая 2 “а”, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 46
IV б/ГЦОУД (сборна група IV б и IV в) ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: Кабинет № 1/Класна стая ПГ, находяща се в гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 100
IV вОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: Кабинет № 1/Класна стая ПГ, находяща се в гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 100
 1. Организация на обучението в групите за целодневна организация на учебния ден – IV клас:
 • във времето от 11:40 – 18:00 часа – Обедно хранене, Самоподготовка, Занимания по интереси, Организиран отдих и физическа активност (в зависимост от броя на часовете за деня по седмично разписание) по седмично разписание, утвърдено със заповед на директора
 1. График на смените и часовете в V – VІ клас: учениците от V и VІ с вкл. се обучават на две смени по график – през седмица както следва:
 • V клас – за периода от 03 юни 2024 г. до 07 юни 2024 г. вкл. – първа смяна; за периода от 10 юни 2024 г. до 14 юни 2024 г. вкл. – втора смяна;
 • VI клас – за периода от 03 юни 2024 г. до 07 юни 2024 г. вкл. – втора смяна; за периода от 10 юни 2024 г. до 14 юни 2024 г. вкл. – първа смяна.
ПЪРВА СМЯНА
Часпонеделник – петък
17:30 – 8:10
28:20 – 9:00
9:10  -9:50
410:10 – 10:50
511:00 – 11:40
611:50 – 12:30
712:40 – 13:20
ВТОРА СМЯНА
Часпонеделник – петък
113:30 – 14:10
214:20 – 15:00
15:10 – 15:50
416:10 – 16:50
517:00 – 17:40
617:50 – 18:30
718:40 – 19:20
 1. Място за провеждане на образователния процес за паралелките от V и VІ клас и групата за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД):
паралелка/групамясто на провеждане
V а / VI аОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: основна сграда – ет. 1,  Кабинет № 2 /Класна стая 2 “б” клас, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 46
V б / VI бОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: основна сграда – ет. 1,  Кабинет № 3 /Класна стая 3 “а” клас, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 46
V в / VI вОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: основна сграда – ет. 1,  Кабинет № 4 /Класна стая 2 “в”, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 46
 1. Организация на обучението в групата за целодневна организация на учебния ден – V клас: 
 • при първа смяна: във времето от 12:30 – 18:40 часа – Обедно хранене, Самоподготовка, Занимания по интереси, Организиран отдих и физическа активност (в зависимост от броя на часовете за деня по седмично разписание)
 • при втора смяна: във времето от 8:00 – 13:20 – Обедно хранене, Самоподготовка, Занимания по интереси, Организиран отдих и физическа активност (в зависимост от броя на часовете за деня по седмично разписание) в извънучилищна обучаваща среда
 1. График на часовете в VІІ клас
ПЪРВА СМЯНА
Часпонеделник – петък
17:30 – 8:10
28:20 – 9:00
9:10  -9:50
410:10 – 10:50
511:00 – 11:40
611:50 – 12:30
712:40 – 13:20
813:30 – 14:10
 1. Място за провеждане на образователния процес за паралелките от VІI клас:
паралелка/групамясто на провеждане
VII аОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: Кабинет № 1 /Класна стая 1 “а”,  находяща се в гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 96 
VII б ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: Кабинет № 2 /Класна стая 1 “б”,  находяща се в гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 96
VII в ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив: основна сграда – ет. 1,  Кабинет № 5 /Класна стая 3 “б”, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 46

Забележка: От 17 юни 2024 г. учениците от VII а клас и VII б клас ще се обучават в основната сграда на ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 46

Именно в основната сграда на ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив ще се проведат и националните външни оценявания по български език и литература и математика за учениците от VII клас.

Използвам случая да се обърна към Вас с апел да се погрижите за закуската на учениците от прогимназиален етап, тъй като времетраенето на почивките между часовете е кратко и бихме искали да избегнем ненужни рискове, свързани с безопасността и здравето на нашите ученици.

Успоредно с това разчитам на Вас да си поговорите с децата за опазване на предоставената материална база от страна на ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив и недопускане на умишлено увреждане. 

При възникнали допълнителни въпроси – не се колебайте да се свържете с нас на контактите, посочени в сайта на училището.

Scroll to Top