Организация на дейностите в училище за седмицата от 23 май 2022 г. до 27 май 2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

очаква ни интересна и изпълнена с много събития и емоции седмица!

  • На 23 май 2022 г. – понеделник в следобедните часове в двора на училището ще бъдат проведени инициативиште свързани с предаване на знамето на новите знаменосци и връчване на награди на изявени в различни области на познанието учиченици. Предстои и провеждане на заключителната инициатива по НП „Участвай и променяй – родителят – активен партньор в училищния живот“ – начало 14.00 часа – Двор на училището.
  • На 24 май 2022 г. – участие в празнично шествие организирано от Община Пловдив в чест на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – събиране на учениците от ІV, V и VІ клас, участници в представителния блок на училището и на педагогическите специалисти в Двора научилището. Потегляне – 8.30 часа.
  • 25 май 2022 г. – Неучебен ден!
  • 26 май 2022 г. – Национално външно оценяване по български език и литература за учениците от ІV клас – начало 10.00 часа.

Промяна в организацията на учебния ден за учениците от V – VІІ клас включително  – начало на учебните часове 13.00 часа

  • 27 май 2022 г. – Национално външно оценяване по математика за учениците от ІV клас – начало 10.00 часа.

Промяна в организацията на учебния ден за учениците от V – VІІ клас включително  – начало на учебните часове 13.00 часа

Scroll to Top