Монтесори паралелките в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив – съчетание на новаторство и традиция

Решаващо условие за това да подготвим най-малките ученици с уменията на 21 век, е да развием знанията им в практически умения. Креативното мислене, уменията за сътрудничество, общуване и изразяване и най-вече умението за учене, адаптивността, трябва да бъдат на най-високо ниво, за да се подкрепи бъдещия успех на една млада личност. За да може ученикът да проектира знанията си в умения и да свързва цели и решения в практическия си живот, училището променя организацията на обучението, методите на преподаване, обучителните материали; създава възможност за учениците с различни стилове на учене да могат да усвояват по-пълноценно информация чрез правене, изследване и преживяване.

През учебната 2019/2020 г. училището разкри първата своя Монтесори паралелка, с която промени преподаването, ученето и средата така, че приложи в практиката си в класните стаи принципите, материалите и средата, създадени от Мария Монтесори.

И днес, Основно училище “Екзарх Антим I”, град Пловдив е иновативно училище, в което 23 ученици в 1 клас се обучават и образоват чрез принципите, материалите и средата, създадени от Мария Монтесори.

За учебната 2020/2021 година училището разкрива още една Монтесори паралелка за I клас, в която детето е активен участник в обучението. Учениците се учат, като използват специално подготвени за целта материали, работят там, където им е удобно, движат се и говорят на свободно, без да нарушават работата на другите, в така наречената “организирана свобода”: класна стая и учебна среда под формата на внимателно проектиран и последователен набор от практически учебни материали и дейности.

Монтесори учителите в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив прилагат Монтесори принципа за създаване на образователна среда, а именно: добре подготвена образователна среда с правила, ред и материали, която възпитава грижа и отговорност у всеки ученик.

С примери от практиката в монтесори класната стая в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив можете да се запознаете от тук:

Монтесори класната стая в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив: примери от практиката