Обучение на учениците чрез използване на дигиталните технологии

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България считано от 13 март 2020 г. и обучението на учениците чрез използване на дигиталните технологии за общообразователната, разширената и допълнителната подготовка, както и в дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден, часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности ОУ “Екзарх Антим I” въвежда следната организация на учебния ден в периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл. при спазване на седмичното разписание и следния дневен режим:

  1. Продължителност на провежданите онлайн часове:

двадесет и пет минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд.

тридесет минути за учениците от прогимназиален етап V – VII клас – след обяд.

 

Начален етап

1 час 8.30 – 8.55

2 час 9.10 – 9.35

3 час 9.50 – 10.15

4 час 10.30  – 10.55

5 час 11.10 – 11.35

6 час 11.50 – 12.15

7 час 12.30 – 12.55

 

Прогимназиален етап

1 час 13.00 – 13.30

2 час 13.40 – 14.10

3 час 14.20 – 14.50

4 час 15.00  – 15.30

5 час 15.40 – 16.10

6 час 16.20 – 16.50

7 час 17.00 – 17.30

8 час 17.40 – 18.10

 

  1. Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:

двадесет и пет минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

тридесет минути за учениците от прогимназиален етап V клас – преди обяд.

Начален етап

1 час самоподготовка 14.00 – 14.25

2 час самоподготовка 14.40 – 15.05

3 час занимания по интереси 15.20 – 15.45

4 час консултации 16.00  – 16.25

 

Прогимназиален етап (5 клас):

1 час самоподготовка 8.30 – 9.00

2 час самоподготовка 9.10 – 9.40

3 час самоподготовка 9.50 – 10.20

4 час занимания по интереси 10.30 – 11.00

5 час консултации 11.10  – 11.40

 

Обучението на учениците чрез използване на дигиталните технологии ще се организира чрез възможностите на G suite for Education: Google Classroom, Google документ, Google формуляр, Google презентация, Google таблица, Google Jamboard, Google среща Meet, Google Hangouts, електронния дневник Школо, електронно четимите учебници. Допълнително ще бъдат използвани и електронни учебници и ресурси, други безплатни платформи за преподаване, учене, онлайн срещи, конференции  и др.

За целта сме създали профили на всички ученици. По класове и учебни предмети се организират Гугъл класни стаи – Google Classrooms.

Учителите ще използват инструментите на G-Suite for Education: Google Classroom, Google документ, Google формуляр, Google презентация, Google таблица, Google Jamboard, Google среща Meet, Google Hangouts, електронния дневник Школо, електронно четимите учебници. Допълнително ще бъдат използвани и електронни учебници и ресурси, други безплатни платформи за преподаване, учене, онлайн срещи, конференции  и др.

За ползващите персонален компютър е достатъчно да разполагат с достъп до Интернет и браузър, по възможност Chrome или новия вариант на Edge (с тези двата е тествана работоспособността на системата).

За разполагащите със смартфон е необходимо да имате инсталирани приложенията Google Classroom, Google документ, Google формуляр, Google презентация, Google таблица, Google Jamboard, Meet, Hangouts и YouTube.

Очакваме в понеделник 16 март 2020 г., до края на деня всички Гугъл класни стои да

започнат работа с първите предоставени материали за дистанционно обучение.

Разчитаме на подкрепата на всички родители заедно да се справим с предстоящите

предизвикателства.

При необходимост от техническа подкрепа се свържете с Владимир Кършев, на длъжност “Ръководител на направление “Информационни и комуникационни технологии“:

v.karshev@ekzarhantim1.com

С уважение:

Екип на ОУ „Екзарх Антим I”