НИЕ СМЕ ПЪРВИ, ЗАЩОТО УЧИМ В „АНТИМ ПЪРВИ“

Ученикът Алекс Енев от I В клас достойно защити името на ОУ“Екзарх Антим I“ като се класира на първо мяс

то и спечели златен медал на Националното коледно математическо състезание във възрастова група първи клас, както и в Софийски математически турнир. Това не са първите отличия на първокласника през тази учебна го

дина. Той вече спечели златен медал от Международен турнир „Математика без граници“ и има максимален брой точки в Националното състезание по български език и литература „Любословие“ и в състезанията „Аз, природата и светът“ , „Аз рисувам“ и „Аз и буквите“.
Екипът на училището поздравява ученика и му пожелава нови призови места във всички състезания.