Национално външно оценяване за учениците от VІІ клас

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

на сайта на РУО  – Пловдив е публикувана подробна информация, свързана с организацията и провеждането на НВО VІІ клас през учебната 2020/2021 г.

Предоставяме ви линка към нея:

https://www.ruobg.com/news/read/id/1817