Нашият принос за кампанията „Капачки за бъдеще“

Образование, съчетано с доброволчество! Училище, подкрепено от общността на родителите! Чувство на удовлетвореност и значимост!

Грамота за дарение 1 

Грамота за дарение 2 

Scroll to Top