Конкурс за есе на тема „ Найлоновите торбички – необходимост или вреда“

Ден на земята

Автор: Виктория Чакървоа

Ден на Земята 22.04.19 г.

Победителите в конкурса ще бъдат отличени с първа, втора и трета награда.

Как да се включите?
Конкурсът е отворен за ученици от IV до VII клас от нашето училище, без възрастови ограничения. Всеки участник може да кандидатства само с едно есе.
Какви са условията?
1. Есето трябва да бъде на тема „ Найлонови торбички – необходимост или вреда“
2. Текстът трябва да бъде до 600 думи/ една стандартна напечатана страница/
3. Авторът има пълна свобода на изразяване и избор на подход към темата
4. Желателно е есето да бъде напечатано на компютър и да бъде изпратено на хартиен или електронен носител на следния адрес: v.kuzmanova@ekzarhantim1.com
Може да подкрепите написаното с видео или снимков материал.
5. Към есето посочете : името на автора, клас и възраст

Какви са сроковете?

Старт на конкурса : 9 април 2019 г.
Краен срок за участие: 19 април 2019 г.
Обявяване на победител: 24 април 2019 г.