Класни ръководители на паралелките в ОУ „Екзарх Антим І“ – Пловдив за учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

във връзка с предстоящите родителски срещи на 11 септември за учениците от начален етап и на 12 септември за учениците от прогимназиален етап, публикуваме информация за определените със заповед на директора класни ръководители на паралелките:

  1. Класни ръководители на паралелките в начален етап за учебната 2023/2024 година:
ПаралелкаПедагогически специалист на учителска длъжност – име, фамилиядлъжност
І аПетя ИлиеваУчител в начален етап на основното образование
І бДесислава АлександроваСтарши учител в начален етап на основното образование
І вГалина ХристоваУчител в начален етап на основното образование
ІІ аСлавка ГеноваУчител в начален етап на основното образование
ІІ бАнтонина ХристоваСтарши учител в начален етап на основното образование
ІІ вНина КараивановаСтарши учител в начален етап на основното образование
ІІІ аЯна ПаскалеваУчител в начален етап на основното образование
ІІІ бАнтония ХристоваУчител в начален етап на основното образование
ІІІ вМирена БъчвароваСтарши учител в начален етап на основното образование
ІІІ гАйлин ХалибрямУчител в начален етап на основното образование
ІV аРосица Чолакова – КаменоваУчител в начален етап на основното образование
ІV бЛюдмила ИвановаУчител в начален етап на основното образование
ІV вЗлатка ВъцоваСтарши учител в начален етап на основното образование

2. Класни ръководители на паралелките в прогимназиален етап за учебната 2023/2024 година:

ПаралелкаПедагогически специалист на учителска длъжност – име, фамилиядлъжност
V а Кристиан МолловУчител, общообразователен учебен предмет – Физическо възпитание и спорт
V б Мария ПилафоваСтарши учител, общообразователен учебен предмет – История и цивилизации, География и икономика
V вКрасимира МицеваУчител, общообразователен учебен предмет – Информационни технологии, Математика
VІ аСнежана ПетроваУчител, общообразователен учебен предмет – Български език и литература
VІ бМария СемерджиянСтарши учител, общообразователен учебен предмет – Английски език
VІ вЖулиета ТаневаУчител, общообразователен учебен предмет – Музика
VІІ аЮлиянка ПетроваСтарши учител, общообразователен учебен предмет – Математика, Физика и астрономия
VІІ бПетранка ГеоргиеваСтарши учител, общообразователен учебен предмет – Математика
VІІ вРалица АндоноваУчител, общообразователен учебен предмет – География и икономика, История и цивилизации 
Scroll to Top