Класирани и приети ученици в V клас за учебната 2019/2020 година

Уважаеми дами и господа,

Екипът на Основно училище „Екзарх Антим I“ Ви благодари за избора и доверието Вашето дете да се обучава в V клас при нас за учебната 2019/2020 година. Представяме на Вашето внимание списък на класираните и приети ученици в V клас за учебната 2019/2020 година.

Списък на класираните и приети ученици в V клас за учебната 2019-2020 година

Информираме Ви, че след първи етап на класиране на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година има налични три свободни места. Подаването на заявление за втори етап на класиране е в периода 12.06.2019 г. – 14.06.2019 година

Учениците ще бъдат разпределени в паралелки и ще бъдат определени класните ръководители след приключване на дейностите по преместване на ученици в V клас в ОУ „Екзарх Антим I“ съгласно публикувания график.