Къщички за птици – нов дом за приятели

От незапомнени времена хората поставят къщички за птици, водени от желанието да направят добро за природата и заради удовлетворението да видят къщичката обитавана.

На 26.05.2021 година се проведе съвместна инициатива на община Пловдив и ОУ „Екзарх Антим I“ за поставяне на територията на ПП Бунарджик на 20 дървени къщички за птици, изработени от ученици от първи и трети клас съвместно с техните татковци в рамките на Национална седмица на бащата. В събитието взеха участие г-н Веселин Козарев, директор на ОП „Паркове и градини“, работници и служители от общинското предприятие, г-н Владимир Добрев от Българско дружество за защита на птиците, първокласниците и третокласниците, изработили къщичките, техни учители и родители. Г-н Добрев разказа на учениците интересни факти за птиците, обитаващи Пловдив, и по-специално за видовете, чието местообитание е ПП Бунарджик: гугутка, скорец, врабче, голям синигер, славей, авлига, черешарка и др., бъдещи обитатели на поставените къщички. В парка се обособи своеобразен „Горски кът за птици“, за който нашите ученици с гордост могат да заявят, че са негови създатели.