Инициативи по повод Деня на толерантността

На 16. ноември 2023 г. учениците и учителите на ОУ “Екзарх Антим I“ по традиция отбелязаха Международния ден на толерантността.

„Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност“.

Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.

Учениците от начален етап направиха беседи на тема “Различие и толерантност”, изработиха плакати, букети, дърво  с позитивни послания, чрез които призовават всички да се обединят около призива „Да бъдем толерантни и да потърсим себе си в другия.“ Конкурсът между 4а и 4б клас  за най – толерантна история на тема “Приятелството не познава  различия” доказа желанието на децата  да живеем заедно в този свят на многообразие.

Учениците от прогимназиалеун етап се запознаха се с информация относно честването на празника, какво е толерантност и как да бъдем толерантни. Отправиха послания  към първокласниците за добросърдечност и търпеливост и им подариха балони с пожелания.

След беседите, с помощта на учителите си, бяха изработени табла, на които децата подредиха логото на празника като оставиха отпечатъци от своите ръце. Прочетоха и десетте златни правила за толерантност, които окачиха на видно място в класните си  стаи, за да бъдат винаги добри и толерантни. Защото това е Да бъдеш ЧОВЕК!

Снимки от инициативите може да разгледате в изготвената електронна книжка ТУК.

Преглед

Scroll to Top