Информационна среща с родителите на учениците от V клас през учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

на 08 септември 2022 година от 18.00 часа ще имате възможност да се запознаете с нормативните документи, учебници и помагала, необходими за работата през учебната година.

Носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и фамилия, телефонен номер. При необходимост за освобождаване от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

Класните стаи на паралелките са както следва:

  • V а клас – етаж І, кабинет № 21
  • V б клас – етаж І, кабинет № 20
  • V в клас – етаж І, кабинет № 19

Очакваме Ви!

Scroll to Top