Информационна среща с родители на ученици от ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас „Отново на училище“ за учебната 2022/2023 година

на 09 септември 2022 година от 18.00 часа родителите на учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас през учебната 2022/2023 година ще имат възможност да се запознаят с нормативните документи, учебници и помагала, необходими за работата през учебната година в следните кабинети и класни стаи:

 • ІІ а клас – етаж 1, класна стая № 9
 • ІІ б клас – етаж І, класна стая № 7
 • ІІ в клас – етаж 1, класн стая № 2
 • ІІ г клас – етаж 1, класна стая № 3
 • ІІІ а клас – етаж 1, класна стая № 10
 • ІІІ б клас -етаж 1, класна стая № 1
 • ІІІ в клас – етаж 1, класна стая № 8
 • ІV а клас – етаж 1, класна стая № 11
 • ІV б клас – етаж 2, кабинет № 22
 • ІV в клас – етаж 2, кабинет № 18

На 12 септември 2022 година отново от 18.00 часа родителите на учениците от VІ и VІІ клас през учебната 2022/2023 година ще имат възможност да се запознаят с нормативните документи, учебници и помагала, необходими за работата през учебната година в следните кабинети и класни стаи:

 • VІ а клас – етаж 2, кабинет № 17
 • VІ б клас – етаж 2, кабинет № 16
 • VІ в клас – етаж 2, кабинет № 14
 • VІІ а клас – етаж 2, кабинет № 13
 • VІІ б клас – етаж2, кабинет № 12
 • VІІ в клас – етаж 2, кабинет № 15

Уважаеми родители, носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и фамилия, телефонен номер. При необходимост за освобождаване от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

Очакваме ВИ!

Scroll to Top