Информационна среща с родители на бъдещите първокласници „Тръгвам на училище в 1 клас“

Уважаеми родители,

на 07 септември 2022 година от 18.00 часа ще имате възможност да се запознаете с нормативните документи, учебници и помагала, необходими за работата през учебната година.

Носете със себе си талон за проведен профилактичен преглед за здравословно състояние на детето и имунизационен статус, данни за личен лекар – име и фамилия, телефонен номер. При необходимост за освобождаване от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ – протокол от ЛКК/ТЕЛК.

Класните стаи на паралелките са както следва:

  • І а клас – етаж І, класна стая № 6 – класен ръководитела Славка Генова, преподавател в ГЦОУД – Теодора Димитрова;
  • І б клас – етаж І, класна стая № 5 – класен ръководител Антонина Христова, преподавател в ГЦОУД – Райна Минчева;
  • І в клас – етаж І, класн стая № 4 – класен ръководител Нина Караиванова, преподавател в ГЦОУД – Цветомира Вергова.

Очакваме Ви!

Scroll to Top