Групи за занимания по интереси

Уважаеми родители,
Във връзка с обявяването на периода от 28 януари до 1 февруари включително като неучебни дни, срокът за подаване на заявленията за участие в групите по занимания по интереси се удължава до 7 февруари 2019 г. включително.
Заявленията могат да бъдат подадени в хартиен вариант в канцеларията на училището през работните дни в часовете от 9:00 до 16:00.

Уважаеми родители,
Във връзка със сформирането на групи за занимания по интереси през втори учебен срок на учебната 2018/2019 година, Ви предоставяме бланка на Заявление и декларация за информирано съгласие за включване на ученик/ученичка в група за занимания по интереси. Крайният срок за подаване на заявленията е 29.01.2019 г., включително.

Заявление и декларация за информирано съгласие