График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители,

Предоставяме Ви утвърдения график на дейностите за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Графикът е публикуван на Интернет страницата https://priem.plovdiv.bg/regulatories

изтегли в pdf