Важно за учениците от VІІ клас и техните родители

Уважаеми родители уважаеми ученици, на сайта на РУО – Пловдив е публикувана информация свързана с организацията и провеждането на НВО – VІІ клас през учебната 2021/2022 година. Информацията касае: подаването на заявления за проверка на способностите; времетраенето на изпитите по Бългорски език и литератьяре и по Математика; задълженията на учениците по време на провеждането на […]

Започна подаването на заявления за прием на учениците в І клас за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители, от днес започна подаване на документи за прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2022/2023 г. Информация за преподавателите  в училище, организацията и сроковете може да видитге в публикуваното видео.   В слчуй, че имате нужда от подкрепа може да се запознаете с инструкциите, пебликувани на сайта: https://priem.plovdiv.bg/user_guide както и дасе свържете […]

Вдидеоклип „Прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година“

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,  мили деца, споделяме с Вас едно видео, в което Ви представяме нашето училище такова, каквото е: слънчево, усмихнато, уютно и приветливо. Ще се радваме ако направите виртуалната разходка, която Ви предлагаме и откликнете на поканата за среща с екипа на ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив в „Деня на отворените […]

Прием в І клас за учебната 2022/2023 година

Г Р А Ф И К на дейностите за 2022 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.   За учебната 2022/2023 г. ОУ „Екзарх Антим І” обявява прием на 3 паралелки с по 24 ученика във всяка една от тях, както следва: Една паралелка с преподаване по метода на Монтесори […]

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Уважаеми родители на бъдещи първокласници! ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив възобновява традицията си и след две годишно прекъсване отново отправя покана към бъдещите първокласници и техните родители да посетят нашето училище, да разгледат класните стаи и се срещнат с преподавателите, да се включат в разнообразните дейности, които сме приготвили за опознаване и въведение в […]

Родителска среща с родителите на учениците от V клас през учебната 2021/2022 година

Родителската среща с родителите на учениците от Vа,  V б и V в клас ще се проведе на 09 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва: V а клас – Кабинет № 20, етаж II V б клас – Кабинет № 18, етаж II V […]

Родителска среща с родителите на учениците от I клас през учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, родителската среща с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори) ще се проведе на 07 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва: I а клас – Кабинет № 18, етаж II – списък на учениците  I б клас […]

Родителска среща с родителите на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, Екипът на училището ви благодари за доверието да поверите своите деца на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив. Традиционната среща с вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана както следва: с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори): на 07 септември 2021 […]

Списък на учебните помагала за учениците от начален и прогимназиален етап за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, уважаеми ученици, споделяме с Вас списъка с помагала необходими на учениците от втори, трети и четвърти клас през учебната 2021/2022 година – списък помагала начален етап. Информация за помагалата, необходими за ученицитге от пети, шести и седми клас вможе да видите в прикачения файл – списък помагала прогимназиален етап

Прием на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, Уважаеми ученици, За учебната 2021/2022 година ОУ „Екзарх Антим І“ град Пловдив приема ученици за запълване броя на учениците в съществуващите паралелки: IІ клас: 4 IV клас: 2 V клас: 6 VI клас: 6 VІІ клас: 3 В училище се обучават ученици от І до VІІ клас включително. Разширената подготовка е в областта на българския […]