Прием на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, За учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І” предвижда 3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките: 78. Изучаване на чужди езици: английски език Сменност на обучение – на една смяна Възможност за целодневна организация на учебния ден.  Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: 1 група (сборна група ученици от V […]

Конкурс за рисунка „Прочети ми приказка, а аз ще ти я нарисувам“

Уважаеми родители, мили деца, конкурсът за рисунка, който ОУ „Екзарх Антим  I“, град Пловдив ежегодно провежда е предназначен за децата от подготвителните групи (ПГ 6) на детските градини от Община Пловдив. Тази година за първи път той ще се проведе дистанционно, а не на територията на училището. Специално за конкурса „Прочети ми приказка, а аз […]

Прием в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, за учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І”, град Пловдив обявява прием на 3 паралелки с по 22 ученика във всяка една от тях, както следва: една паралелка с преподаване по метода на Монтесори с 22 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали. две паралелки с по 22 ученици: утвърдените от […]

Виртуална разходка в ОУ „Екзрах Антим I“, град Пловдив

Уважаеми родители, мили деца, Поради обявената извънредна епидемична обстановка тази година екипът на ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив няма да има възможността да ви покани да присъствате на традиционния Ден на отворените врати, в който всички имате възможността да се разходите в  стаите и коридорите на училището, да се запознаете с учителите на ученици […]

График за прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, публикуваме на вашето внимание График на дейностите за 2021 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, утвърден от кмета на Община Пловдив.

Български език и литература

Общински кръг на олимпиада по Български език и литература за ученици от V до VІІ клас вкл. през учебната 2020/2021 г. с времетраенекакто следва: за учениците от V и VI клас – 2 (два) астрономически часа за учениците от VII клас – 3 (три) астрономочески часа

Математика

Общински кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 г. с времетраене 4 (четири) астрономически часа – 45 минути, което ще се проведе както следва: ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 22

Знам и мога

Националната олимпиада “Знам и мога” за ученици от IV клас за учебната 2020/2021 година с времетраене 2 (два) учебни часа – 80 минути, което ще се проведе от 9,00 часа в ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 22

Ключът на музиката

Общински кръг на Музикална игра „Ключът на музиката“ – национално състезание по музика за учениците от ІV, V, VІ и VІІ клас за учебната 2020/2021 година с времетраене 1 (един) учебен час – 45 минути, което ще се проведе както следва: за учениците от ІV клас: ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 18 за учениците […]

Математика

Общински кръг на олимпиада по математика през учебната 2020/2021 г. за ученици от V до VII клас вкл. с времетраене 4 (четири) астрономически часа.