Знам и мога

Националната олимпиада “Знам и мога” за ученици от IV клас за учебната 2020/2021 година с времетраене 2 (два) учебни часа – 80 минути, което ще се проведе от 9,00 часа в ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 22