Записване на ученици в V клас за учебната 20221/2022 година

Уважаеми родители,

уважаеми ученици,

от 01 юли 2021 година започва подаването на документи за записване на ученици в V клас за учебвната 2021/2022 година. ОУ „Екзарх Антим І” предвижда3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките:78.

Предоставена е възможност за целодневна организация на учебния ден. 

Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: 1 група (сборна група ученици от V а, V б и V клас).  Провежда се в самостоятелен блок следобед и включва дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност. Броя на учениците в групата: 25.

Можете да изтеглите Заявление за записване на ученик в V клас за учебната 2021/2022 година (заявлението се отнася за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив в IV клас през учебната 2020/2021 година и желаят да се преместят в V клас за учебната 2021/2022 година) (PDF)

Важно е да знаете, че документите се подават на място в училище лично от родителите/настойниците на детето. Услугата не се предоставя по електронен път.

Повече информация за организацията на обучение в училище може да намерите в сайта на училището: раздел „Прием“ – „Пети клас за учебната 2021/2022 година“, както и във видеото, които предлагаме на Вашето внимание!