Списък на учебните помагала за учениците от начален и прогимназиален етап за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

уважаеми ученици,

споделяме с Вас списъка с помагала необходими на учениците от втори, трети и четвърти клас през учебната 2021/2022 година – списък помагала начален етап.

Информация за помагалата, необходими за ученицитге от пети, шести и седми клас вможе да видите в прикачения файл – списък помагала прогимназиален етап