Родителска среща VII клас

На 15 май 2019 г. (сряда) от 18.00 до 19:00 часа, ще се проведе среща с родителите на учениците от VII клас.

Срещата ще се проведе по следния дневен ред:

  1. Организиране и провеждане на Национално външно оценяване на учениците от VII клас през учебната 2018/2019 година.
  2. Организационни въпроси.