Родителска среща IV клас

На 17 април 2019 г. (сряда) от 18.00 до 19:00 часа, ще се проведе среща с родителите на учениците от IV клас.

Срещата ще се проведе по следния дневен ред:

  1. Организиране и провеждане на Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година.
  2. Прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година.
  3. Организационни въпроси.