Прием в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

за учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І”, град Пловдив обявява прием на 3 паралелки с по 22 ученика във всяка една от тях, както следва:

  • една паралелка с преподаване по метода на Монтесори с 22 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали.
  • две паралелки с по 22 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти се допълват с работни листове и помагала.

Във видеото, което ви предлагаме можете да се запознаете по-подробно с условията, които училището предоставя, организацията на работа и педагогическите специалисти.

 

Приемът ще се осъществява при условия, по ред и в срокове, определение с Наредбата за приемане на ученици в първи клас. Подробна информация за кампанията по прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 можете да откриете на страницата на Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив  https://priem.plovdiv.bg/news_details/31

Информация за сроковете по приема на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. можете да откриете тук:

График на дейностите за 2021 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив,