Получаване на продукти по схемата “Училищен плод” и схемата “Училищно мляко”

Продуктите са в индивидуална опаковка с количества за всяко дете.

Разчитаме на Вас да бъдете с лични предпазни средства при получаване на продуктите. Училището също е осигурило такива за своите служители, които ще раздават продуктите.

Предвид обстоятелството, че училището не разполага с хладилни витрини и/или хладилници, в които да съхранява доставените продукти, датата и времевата рамка не могат да бъдат променяни!

Очакваме ви!