По-лесен и бърз достъп до важна и актуална информация!

Уважаеми родители, 

в меню „Полезно“ в сайта на ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив са добавени три нови раздела:

  • „Обедно хранене“,
  • „Документи COVID-19“ и
  • „Документи БДП“.

Актуална информация ще публикуваме в съответните раздели своевременно за Ваше улеснение.