Родителска среща с родителите на ученици от I до VII клас – 2019 г.

На 10 септември 2019 г. от 18.00 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от I до VII клас.

Процедура за набиране на предложения за доставка на продукти

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Национално външно оценяване

Инструкции за НВО по БЕЛ, математика и чужд език, изпитите за проверка на способностите и участие в държавния прием в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 г.

Ден на Земята

Всички класове от прогимназиален етап, имат задача да направят макет на една планета от Слънчевата система и да споделят информация за планетата, върху която ще работят.

Предай лист – спаси дърво

В периода 15 – 18 април 2019 г. ще се проведе кампания за вторични суровини „Предай лист – спаси дърво“. Всички участници от училището могат да носят използвана хартия за рециклиране.

Ден на професията

На 15.05.2019 г. /сряда/ от 17.30 ч. в ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“ – гр. Пловдив ще се проведе „Ден на професията“. Представители на различни учебни заведения за кандидатстване след VII клас ще представят своите специалности за учебната 2019/ 2020 година пред ученици и родители.

Родителска среща VII клас

На 15 май 2019 г. (сряда) от 18.00 до 19:00 часа, ще се проведе среща с родителите на учениците от VII клас. Срещата ще се проведе по следния дневен ред: Организиране и провеждане на Национално външно оценяване на учениците от VII клас през учебната 2018/2019 година. Организационни въпроси.

Родителска среща IV клас

На 17 април 2019 г. (сряда) от 18.00 до 19:00 часа, ще се проведе среща с родителите на учениците от IV клас. Срещата ще се проведе по следния дневен ред: Организиране и провеждане на Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година. Прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година. Организационни въпроси.

Конкурс за есе на тема „ Найлоновите торбички – необходимост или вреда“

Ден на отворените врати

Заявление за участие