Виртуална разходка в ОУ „Екзрах Антим I“, град Пловдив

Уважаеми родители, мили деца, Поради обявената извънредна епидемична обстановка тази година екипът на ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив няма да има възможността да ви покани да присъствате на традиционния Ден на отворените врати, в който всички имате възможността да се разходите в  стаите и коридорите на училището, да се запознаете с учителите на ученици […]

График за прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, публикуваме на вашето внимание График на дейностите за 2021 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, утвърден от кмета на Община Пловдив.

Български език и литература

Общински кръг на олимпиада по Български език и литература за ученици от V до VІІ клас вкл. през учебната 2020/2021 г. с времетраенекакто следва: за учениците от V и VI клас – 2 (два) астрономически часа за учениците от VII клас – 3 (три) астрономочески часа

Математика

Общински кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 г. с времетраене 4 (четири) астрономически часа – 45 минути, което ще се проведе както следва: ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 22

Знам и мога

Националната олимпиада “Знам и мога” за ученици от IV клас за учебната 2020/2021 година с времетраене 2 (два) учебни часа – 80 минути, което ще се проведе от 9,00 часа в ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 22

Ключът на музиката

Общински кръг на Музикална игра „Ключът на музиката“ – национално състезание по музика за учениците от ІV, V, VІ и VІІ клас за учебната 2020/2021 година с времетраене 1 (един) учебен час – 45 минути, което ще се проведе както следва: за учениците от ІV клас: ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 18 за учениците […]

Математика

Общински кръг на олимпиада по математика през учебната 2020/2021 г. за ученици от V до VII клас вкл. с времетраене 4 (четири) астрономически часа.

Компютърно моделиране IV клас

Общински кръг на национално състезание по компютърно моделиране през учебната 2020/2021 г. за ученици от ІV клас с времетраене 80 минути.

Неучебни дни за компенсиращи мерки за учениците от 1 клас до 6 клас вкл.

Междусрочна ваканция