Математика

Общински кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 г. с времетраене 4 (четири) астрономически часа – 45 минути, което ще се проведе както следва: ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 22

Знам и мога

Националната олимпиада “Знам и мога” за ученици от IV клас за учебната 2020/2021 година с времетраене 2 (два) учебни часа – 80 минути, което ще се проведе от 9,00 часа в ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 22

Ключът на музиката

Общински кръг на Музикална игра „Ключът на музиката“ – национално състезание по музика за учениците от ІV, V, VІ и VІІ клас за учебната 2020/2021 година с времетраене 1 (един) учебен час – 45 минути, което ще се проведе както следва: за учениците от ІV клас: ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 18 за учениците […]

Математика

Общински кръг на олимпиада по математика през учебната 2020/2021 г. за ученици от V до VII клас вкл. с времетраене 4 (четири) астрономически часа.

Компютърно моделиране IV клас

Общински кръг на национално състезание по компютърно моделиране през учебната 2020/2021 г. за ученици от ІV клас с времетраене 80 минути.

Неучебни дни за компенсиращи мерки за учениците от 1 клас до 6 клас вкл.

Междусрочна ваканция

По-лесен и бърз достъп до важна и актуална информация!

Уважаеми родители,  в меню „Полезно“ в сайта на ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив са добавени три нови раздела: „Обедно хранене“, „Документи COVID-19“ и „Документи БДП“. Актуална информация ще публикуваме в съответните раздели своевременно за Ваше улеснение.

Празничен концерт, посветен на 90-годишнината от откриването

    Уважаеми дами и господа,     Уважаеми родители,     Скъпи ученици,     Скъпи приятели,     Вече 90 години в сърцето на Пловдив има едно място, в което с пулса на времето се срещат      традицията и новаторството, предизвикателствата и успехите.     Това е Основно училище „Екзарх Антим I“, […]

Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, Скъпи ученици, Учебната 2020/2021 година ще бъде открита на 15 септември 2020 година (вторник) с кратко тържество в двора на училището САМО в присъствието на учениците от I клас и техните родители. Начален час:  10:00 часа Влизането на първокласниците и техните родители ще се осъществи САМО за този ден през транспортния вход на […]