ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЕКЗАРХ АНТИМ І”, ГРАД ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Основно училище „Екзарх Антим І“, гр. Пловдивобявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район “Централен”, ул. „Захари Стоянов” № 86, представляващ ученически павилион.

Подробности за търга можете да намерите в прикачения документ: (тук)