Неучебни дни за компенсиращи мерки за учениците от 1 клас до 6 клас вкл.