Национално външно оценяване

Инструкции за НВО по БЕЛ, математика и чужд език, изпитите за проверка на способностите и участие в държавния прием в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 г.