Математика

Общински кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 г. с времетраене 4 (четири) астрономически часа – 45 минути, което ще се проведе както следва: ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 22