Математика

Общински кръг на олимпиада по математика през учебната 2020/2021 г. за ученици от V до VII клас вкл. с времетраене 4 (четири) астрономически часа.