Компютърно моделиране IV клас

Общински кръг на национално състезание по компютърно моделиране през учебната 2020/2021 г. за ученици от ІV клас с времетраене 80 минути.