Ключът на музиката

Общински кръг на Музикална игра „Ключът на музиката“ – национално състезание по музика за учениците от ІV, V, VІ и VІІ клас за учебната 2020/2021 година с времетраене 1 (един) учебен час – 45 минути, което ще се проведе както следва:

за учениците от ІV клас: ОУ „Екзарх Антим І“, ет. 2, кабинет № 18

за учениците от V и VІ клас: Синхронно във виртуални класни стаи “Ключът на музиката V клас – 2021” и “Ключът на музиката VI клас – 2021”, за което ще получат покани за присъединяване.