Инициатива „Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за другия“

Уважаеми ученици и родители,

ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив съвместно с Държавната агенция за закрила на детето организират инициатива под надслов „Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за другия“. Нека всеки ученик от нашето училище да подари любима своя книга на дете на своята възраст със събственоръчно написано послание за доброто, защото словото пребивава от род в род.

Очакваме вашите книги с послания и опаковани на 16 септември 2019 г.

Събраните книги ще предадем на д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, която ще ги предаде на вашите връстници. Вярваме, че вашите послания ще стоплят техните сърца и души!