Ден на Земята

Слънчева система

Всички класове от прогимназиален етап, имат задача да направят макет на една планета от Слънчевата система и да споделят информация за планетата, върху която ще работят.