Ден на таланта

  • Занимания по класове
  • Празничен концерт – 11.30 – 13.00 часа
  • Спортни занимания