Български език и литература

Общински кръг на олимпиада по Български език и литература за ученици от V до VІІ клас вкл. през учебната 2020/2021 г. с времетраенекакто следва:

  • за учениците от V и VI клас – 2 (два) астрономически часа
  • за учениците от VII клас – 3 (три) астрономочески часа