Списък на учебните помагала за учениците от начален и прогимназиален етап за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, уважаеми ученици, споделяме с Вас списъка с помагала необходими на учениците от втори, трети и четвърти клас през учебната 2021/2022 година – списък помагала начален етап. Информация за помагалата, необходими за ученицитге от пети, шести и седми клас вможе да видите в прикачения файл – списък помагала прогимназиален етап

Прием на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, Уважаеми ученици, За учебната 2021/2022 година ОУ „Екзарх Антим І“ град Пловдив приема ученици за запълване броя на учениците в съществуващите паралелки: IІ клас: 4 IV клас: 2 V клас: 6 VI клас: 6 VІІ клас: 3 В училище се обучават ученици от І до VІІ клас включително. Разширената подготовка е в областта на българския […]

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЕКЗАРХ АНТИМ І”, ГРАД ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Основно училище „Екзарх Антим І“, гр. Пловдивобявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район “Централен”, ул. „Захари Стоянов” № 86, представляващ ученически павилион. Подробности за търга можете да намерите в прикачения документ: (тук)

Записване на ученици в V клас за учебната 20221/2022 година

Уважаеми родители, уважаеми ученици, от 01 юли 2021 година започва подаването на документи за записване на ученици в V клас за учебвната 2021/2022 година. ОУ „Екзарх Антим І” предвижда3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките:78. Предоставена е възможност за целодневна организация на учебния ден.  Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: […]

Прием на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, За учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І” предвижда 3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките: 78. Изучаване на чужди езици: английски език Сменност на обучение – на една смяна Възможност за целодневна организация на учебния ден.  Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: 1 група (сборна група ученици от V […]

Конкурс за рисунка „Прочети ми приказка, а аз ще ти я нарисувам“

Уважаеми родители, мили деца, конкурсът за рисунка, който ОУ „Екзарх Антим  I“, град Пловдив ежегодно провежда е предназначен за децата от подготвителните групи (ПГ 6) на детските градини от Община Пловдив. Тази година за първи път той ще се проведе дистанционно, а не на територията на училището. Специално за конкурса „Прочети ми приказка, а аз […]

Прием в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, за учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І”, град Пловдив обявява прием на 3 паралелки с по 22 ученика във всяка една от тях, както следва: една паралелка с преподаване по метода на Монтесори с 22 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали. две паралелки с по 22 ученици: утвърдените от […]

Виртуална разходка в ОУ „Екзрах Антим I“, град Пловдив

Уважаеми родители, мили деца, Поради обявената извънредна епидемична обстановка тази година екипът на ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив няма да има възможността да ви покани да присъствате на традиционния Ден на отворените врати, в който всички имате възможността да се разходите в  стаите и коридорите на училището, да се запознаете с учителите на ученици […]

График за прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, публикуваме на вашето внимание График на дейностите за 2021 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, утвърден от кмета на Община Пловдив.

Български език и литература

Общински кръг на олимпиада по Български език и литература за ученици от V до VІІ клас вкл. през учебната 2020/2021 г. с времетраенекакто следва: за учениците от V и VI клас – 2 (два) астрономически часа за учениците от VII клас – 3 (три) астрономочески часа