Родителска среща с родителите на учениците от V клас през учебната 2021/2022 година

Родителската среща с родителите на учениците от Vа,  V б и V в клас ще се проведе на 09 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва: V а клас – Кабинет № 20, етаж II V б клас – Кабинет № 18, етаж II V […]

Родителска среща с родителите на учениците от I клас през учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, родителската среща с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори) ще се проведе на 07 септември 2021 г. от 18.00 часа на територията на училището при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки, както следва: I а клас – Кабинет № 18, етаж II – списък на учениците  I б клас […]

Родителска среща с родителите на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, Екипът на училището ви благодари за доверието да поверите своите деца на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив. Традиционната среща с вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана както следва: с родителите на учениците от I а и І б клас (обучение по метода Монтесори): на 07 септември 2021 […]

Списък на учебните помагала за учениците от начален и прогимназиален етап за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, уважаеми ученици, споделяме с Вас списъка с помагала необходими на учениците от втори, трети и четвърти клас през учебната 2021/2022 година – списък помагала начален етап. Информация за помагалата, необходими за ученицитге от пети, шести и седми клас вможе да видите в прикачения файл – списък помагала прогимназиален етап

Прием на ученици за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, Уважаеми ученици, За учебната 2021/2022 година ОУ „Екзарх Антим І“ град Пловдив приема ученици за запълване броя на учениците в съществуващите паралелки: IІ клас: 4 IV клас: 2 V клас: 6 VI клас: 6 VІІ клас: 3 В училище се обучават ученици от І до VІІ клас включително. Разширената подготовка е в областта на българския […]

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЕКЗАРХ АНТИМ І”, ГРАД ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Основно училище „Екзарх Антим І“, гр. Пловдивобявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район “Централен”, ул. „Захари Стоянов” № 86, представляващ ученически павилион. Подробности за търга можете да намерите в прикачения документ: (тук)

Записване на ученици в V клас за учебната 20221/2022 година

Уважаеми родители, уважаеми ученици, от 01 юли 2021 година започва подаването на документи за записване на ученици в V клас за учебвната 2021/2022 година. ОУ „Екзарх Антим І” предвижда3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките:78. Предоставена е възможност за целодневна организация на учебния ден.  Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: […]

Прием на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, За учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І” предвижда 3 паралелки в V клас с общ брой на местата в паралелките: 78. Изучаване на чужди езици: английски език Сменност на обучение – на една смяна Възможност за целодневна организация на учебния ден.  Брой групи ученици, включени в целдневна организация на учебния ден: 1 група (сборна група ученици от V […]

Конкурс за рисунка „Прочети ми приказка, а аз ще ти я нарисувам“

Уважаеми родители, мили деца, конкурсът за рисунка, който ОУ „Екзарх Антим  I“, град Пловдив ежегодно провежда е предназначен за децата от подготвителните групи (ПГ 6) на детските градини от Община Пловдив. Тази година за първи път той ще се проведе дистанционно, а не на територията на училището. Специално за конкурса „Прочети ми приказка, а аз […]

Прием в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, за учебната 2021/2022 г. ОУ „Екзарх Антим І”, град Пловдив обявява прием на 3 паралелки с по 22 ученика във всяка една от тях, както следва: една паралелка с преподаване по метода на Монтесори с 22 ученици: утвърдените от МОН учебни комплекти, се допълват със специфични за метода Монтесори материали. две паралелки с по 22 ученици: утвърдените от […]