Доставка на продукти по схемата “Училищен плод” и схемата “Училищно мляко”

На 29 април 2020 г. в сградата на ОУ „Екзарх Антим I“ гр. Пловдив, беше извършено раздаването на продуктите по двете схеми доставени от фирма „Сибота ЕООД“.

Всички продукти бяха раздадени в срок при спазване на всички правила за безопасност и сигурност в условията на обявеното извънредно положение.

Ръководството на училището изказва своята благодарност на служителите от непедагогическия персонал на училището: Росица Минчева, Димитър Танев и Живко Желязков за отговорно свършената работа, на всички родители на ученици за коректността и добронамереността,  както и на фирмата – доставчик за професионализма и предоставените качествени продукти за децата от ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив.

1

Picture 1 of 4